Skuteczna windykacja należności


Problemem, z którym często spotykają się nasi klienci, dotyczy odzyskiwania należności. Niezwrócona pożyczka, brak zapłaty za wykonane usługi, najem, dzierżawę, czy sprzedane towary, to problemy, które dotyczą w równym stopniu przedsiębiorców jak i osoby fizyczne. Nierzadko, prowadzą one do utraty płynności finansowej czy nawet upadłości, w tym upadłości konsumenckiej, którą również Kancelaria się zajmuje. Windykacja należności w mieście Konin, Poznań oraz w Wielkopolsce, to propozycja naszej Kancelarii kierowana zarówno do osób fizycznych, jak i przedsiębiorców.


Skutecznie reprezentujemy klientów w sporach cywilnych i gospodarczych. W ramach podejmowanych działań wykorzystujemy różne czynności zarówno o charakterze prawnym jak i faktycznym, które mają na celu doprowadzenie do zapłaty zobowiązania przez dłużnika. Windykacja obejmuje działania związane z odzyskaniem należności z umów cywilnoprawnych, w tym na podstawie: faktur, weksli, umów zlecenia, umów o dzieło, a także należności wynikających ze stosunków pracy. Windykacja może polegać na:


  • pozasądowym odzyskaniu należności,
  • wszczęciu postępowania sądowego,
  • wszczęciu postepowania egzekucyjnego.

Jednocześnie podejmujemy również działania windykacyjne, które mają na celu wcześniejsze zabezpieczenie wierzytelności na wypadek niewypłacalności dłużnika.


Jako kancelaria adwokacka działająca na terenie Konina, Poznania specjalizująca się m.in. w windykacji należności, dysponujemy odpowiednim doświadczeniem oraz wiedzą prawniczą niezbędną przy tego typu działaniach. Na co dzień korzystają z niej również firmy windykacyjne. Trafiający bezpośrednio do nas klienci mogą skrócić proces windykacyjny, a jednocześnie liczyć się z mniejszymi kosztami postępowania. Stały monitoring spraw, które są nam powierzane, pozwala szybko podjąć różne działania związane z windykacją. Tym samym, czas oczekiwania na zaległe należności może się znacząco skrócić.


Proponowana przez naszą kancelarię prawną windykacja należności, prowadzona jest zawsze w sposób rzetelny i systematyczny. Zajmujemy się także wpisem dłużników do rejestru dłużników niewypłacalnych, widniejących w Krajowym Rejestrze Sądowym, oraz do innych, ogólnodostępnych baz i rejestrów.