Rozwody - Konin


Sprawy rozwodowe bywają szczególnie trudne ze względu na znaczące emocje, które towarzyszą stronom. Z tego względu, każdy klient może liczyć na indywidualne podejście oraz kompleksowe doradztwo uwzględniające wszystkie potrzeby klienta. Separacja, rozwód, podział majątku, ustanowienie rozdzielności majątkowej, alimenty czy uregulowanie kontaktów z małoletnimi, są to kwestie, które zwykle towarzyszą postępowaniom o rozwód i którymi zajmuje się Kancelaria z Konina.


Na czym polega nasza pomoc? Klienci mogą liczyć na:


  • poradę prawną – czasami decyzja o rozwodzie jest pochopnie podejmowana i warto ją skonsultować z prawnikiem. To osoba, która w kompetentny sposób wyjaśni m.in. specyfikę rozwodu, jak przebiega proces i jakie są jego następstwa, oraz pomoże zdecydować czy na obecnym etapie zdecydować się na rozwód czy separację. Istotne jest także, aby zgromadzić odpowiednie dowody, zwłaszcza gdy rozwód ma być orzeczony z winy współmałżonka;
  • negocjacje – mogą być jednym z elementów postępowania rozwodowego. Na tym etapie jest zazwyczaj ostatnia szansa, aby spokojnie ustalić warunki rozwodu, kwestie podziału majątku, opieki na dziećmi;
  • przygotowanie dokumentów rozwodowych – pozew rozwodowy powinien być odpowiednio sporządzony, zarówno pod względem formalnym jak i doboru okoliczności oraz argumentów. Dobrze napisany pozew może niekiedy pomóc w uzyskaniu rozwodu już na pierwszej rozprawie;
  • reprezentacja przed sądem – jest szczególnie istotna, rozwód to zwykle trudne i emocjonujące doświadczenie dla stron, obecność adwokata zwiększa szanse, na oddzielenie emocji od faktów i uwypuklenie okoliczności mających szczególne znaczenie dla prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy.

Należy mieć także na uwadze, że sąd orzeka rozwód gdy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, czyli zerwane zostały więzi łączące małżonków:


  • duchowe – wygaśnięcie wzajemnej miłości, szacunku i akceptacji;
  • fizyczne – ustanie współżycia;
  • gospodarcze – zaprzestanie prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego.

Rozwód może być orzeczony z:


  • wyłącznej winy jednego z małżonków,
  • winy obojga małżonków,
  • bez orzekania o winie.

Jeżeli jesteś mieszkańcem Wielkopolski (w szczególności: Konin, Poznań) to zachęcamy do bezpośredniego kontaktu.