Odszkodowania


Konin, Poznań – odszkodowania nie tylko na drodze sądowej.


Jedną z usług świadczonych przez naszą kancelarię prawną jest dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień, dla klientów z Konina, Poznania oraz innych regionów Wielkopolski. W imieniu klientów dochodzimy należności od podmiotów odpowiedzialnych za powstanie szkody oraz zobowiązanych do jej naprawienia, w szczególności od: zakładów ubezpieczeń, lekarzy, szpitali, sprawców wypadków drogowych. Pomagamy w przypadku dochodzenia odszkodowań za powstałe szkody majątkowe i niemajątkowe np.:


  • szkody osobowe – związane z urazami, uszkodzeniem ciała, cierpieniem psychicznym, które powstały wskutek wypadku komunikacyjnego, śmierci osoby bliskiej w wypadku, wypadków przy pracy, poślizgnięć i potknięć w miejscach publicznych na śliskiej powierzchni oraz wypadków w rolnictwie, szkody powstałe w wyniku błędów medycznych;
  • szkody rzeczowe – związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz osób fizycznych dotyczące np. pożarów domów, zalanych mieszkań, kradzieży czy szkód związanych z uszkodzeniem pojazdu m.in.: w wyniku wypadku, (problemy z ustaleniem odpowiedzialności za szkodę, zaniżeniem kosztów naprawy kosztorysowej przy likwidacji szkody z polisy OC, zaniżeniem kosztów naprawy w warsztacie, rozliczeniach szkody całkowitej) oraz odmową wypłaty z polisy AC w przypadku kradzieży lub wypadku;
  • szkody rolne – powstałe przez zwierzęta, a także uszkodzenia ciała podczas pracy w gospodarstwie rolnym lub na polu, z powodu klęsk żywiołowych;

Działamy na podstawie umowy zawieranej z klientem, która jest indywidualnie przygotowywana dla każdej osoby, zgodnie z jej potrzebami. Klientom proponujemy różne warianty dochodzenia odszkodowania oraz pomagamy ustalić właściwą kwotę odszkodowania, zadośćuczynienia. Szczegółowo analizujemy każdą sytuację i na bieżąco informujemy klientów o statusie sprawy.


Staramy się uzyskać odszkodowania w kwocie najbardziej satysfakcjonującej klientów z Konina, Poznania oraz w jak najkrótszym czasie. Jak wynika z naszego doświadczenia, nie zawsze trzeba dochodzić odszkodowania czy zadośćuczynienia na drodze sądowej.


Często prostszym i tańszym dla klienta rozwiązaniem jest rozwiązanie sporu w sposób polubowny. Wtedy, w imieniu klienta podejmujemy się negocjacji z poszkodowanym lub sprawcą zdarzenia tak, aby uzyskać najkorzystniejszą dla klienta ugodę. W kwestii dochodzenia odszkodowań zapraszamy osoby fizyczne oraz prawne z miast: Konin, Poznań, oraz innych regionów Wielkopolski.