O KANCELARII


Kancelaria zajmuje się świadczeniem kompleksowej  pomocy prawnej podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym. Atutem kancelarii jest połączenie wiedzy, doświadczenia zawodowego z zaangażowaniem w rozwiązywaniu problemów prawnych. Każdy klient uzyska usługi odpowiadające jego indywidualnym potrzebom.

 

Klient w jednym miejscu może otrzymać wszechstronną i skuteczną pomoc. Współpracujemy z adwokatami, notariuszami, brokerami ubezpieczeniowymi oraz doradcami finansowymi.

 

W naszych działaniach jesteśmy nastawieni na skuteczność i kompleksowość. Proponowane rozwiązania mają nie tylko wyeliminować bieżące problemy prawne Klienta, ale zapobiec kolejnym w przyszłości.

 

Każdemu Klientowi zapewniamy możliwość wyboru różnych sposobów i form współpracy. Klient może dostosować zakres świadczonej pomocy prawnej do swoich rzeczywistych potrzeb oraz możliwości finansowych.

 

Ważnym elementem w działalności Kancelarii jest zastępstwo procesowe. Każdy Klient może liczyć na pomoc i wsparcie, w szczególności, w postaci reprezentacji przed sądami, urzędami oraz podczas negocjacji przedprocesowych. Mamy doświadczenie poparte sukcesami zarówno w prowadzeniu sporów/spraw: administracyjnych, cywilnych, gospodarczych jak i karnych.

 

Preferujemy polubowne rozwiązywanie sporów, jako skuteczną i tanią alternatywę dla sądownictwa powszechnego, umożliwiającą Klientom uzyskanie tych samych celów co w sądach powszechnych, jednak w krótszym czasie.

 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą Kancelarii oraz do bezpośredniego kontaktu.

 

 

Marek Kaźmierczak

adwokat