Kancelaria Adwokacka


Kancelarię adwokacką, mającą swoją siedzibę w mieście Konin, założył adwokat Marek Kaźmierczak. To prawnik z wieloletnim doświadczeniem w świadczeniu usług prawnych. 

Zanim powstała kancelaria adwokacka, mecenas Marek Kaźmierczak rozpoczął swoją karierę jako sędzia Sądu Rejonowego w Koninie, następnie pełnił funkcję Prezesa Sądu Rejonowego w Turku. 

Od roku 1980 jest członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej, a przez trzy kadencje pełnił funkcję członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu. 

W latach 80 bronił członków Niezależnego Związku Zawodowego „Solidarność” w okręgu Konińskim.

Jest współzałożycielem Konińskiej Izby Gospodarczej, w której przez dwie kadencje pełnił funkcję prezesa Izby i dwie kadencje wiceprezesa.

To również współzałożyciel Stowarzyszenia im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Poznaniu. W roku 2002 adwokat Marek Kaźmierczak został wyróżniony odznaką Zasłużony dla Miasta Konina, a w 2005 roku Zasłużony dla Powiatu Konińskiego.

W roku 2002 mecenas Marek Kaźmierczak został wyróżniony odznaką Zasłużony dla Miasta Konina, a 2005 roku Zasłużony dla Powiatu Konińskiego. 

W roku 2008 adwokat Marek Kaźmierczak został uhonorowany odznaczeniem Adwokatura Zasłużonym.

Wielu adwokatów obecnie prowadzących swoje kancelarie prawne w Koninie i Wielkopolsce to byli aplikanci i wychowankowie kancelarii adwokackiej mecenasa Marka Kaźmierczaka.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą Kancelarii oraz do bezpośredniego kontaktu.
 

PRAWO CYWILNE
PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE
PRAWO ADMINISTRACYJNE
PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
PRAWO KARNE
PRAWO MEDYCZNE
PRAWO GOSPODARCZE
ZOBACZ OFERTĘ

 

Kancelaria adwokacka – pomoc prawna


Kancelaria adwokata Marka Kaźmierczaka, świadczy szeroki zakres usług z różnych dziedzin prawa.
Specjalizuje się m.in. w:


  • prawie cywilnym,
  • prawie rodzinnym i opiekuńczym,
  • prawie medycznym,
  • prawie karnym,
  • prawie ubezpieczeń społecznych,
  • prawie administracyjnym,
  • prawie gospodarczym.

Kancelaria adwokacka z Konina w każdej z tych dziedzin oferuje pomoc zarówno osobom prywatnym, podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, jak i wszelkiego rodzaju organizacjom i stowarzyszeniom. Ponadto, zatrudnieni i współpracujący z kancelarią prawną adwokaci, gwarantują, że udzielane porady prawne, są rzetelne i uwzględniają najkorzystniejsze dla klienta rozwiązania.


Kancelaria prawna posiada bardzo duże doświadczenie w reprezentacji klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, sądami arbitrażowymi, urzędami administracji państwowej i samorządowej, jak i organami egzekucyjnymi.


Adwokaci reprezentujący konińską kancelarię adwokacką ustalają indywidualnie wynagrodzenie za przyjmowane sprawy. Składa się na nie wiele czynników, w tym, m.in.: problematyka sprawy oraz nakład pracy adwokata. Kancelaria adwokacka podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby osiągnąć rozstrzygnięcie jak najbardziej satysfakcjonujące klienta.